DOKUMENTI

Pravila vrtca

Pravila vrtca – povzetek

Publikacija vrtca za šolsko leto 2023-2024

OBRAZCI

Obrazec – Vloga za vpis otroka v vrtec 2024/25

Obrazec – Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec – Vloga za oprostitev placila vrtca zaradi bolezni (Občina Slov. Bistrica)

Obrazec – Izjava o izpisu otroka

Obrazec – Spremstvo mladoletne osebe

Obrazec – Počitniška rezervacija

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic ter obveznosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov in vrtca Laporje