DOKUMENTI

Pravila vrtca

Pravila vrtca – povzetek

Publikacija 2022/23

OBRAZCI

Obrazec – Vloga za vpis otroka v vrtec

Obrazec – Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec – Vloga za oprostitev placila vrtca zaradi bolezni (Občina Slov. Bistrica)

Obrazec – Izjava o izpisu otroka

Obrazec – Spremstvo mladoletne osebe

Obrazec – Počitniška rezervacija

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic ter obveznosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov in vrtca Laporje