Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne institucionalne vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske vzgoje. Starši lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja v vrtcu ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.

POGOVORNE URE

Pogovorne ure bodo potekale vsak 1. ponedeljek v mesecu. Starši, ki se bodo želeli udeležiti pogovorne ure, se bodo prijavili pri vzgojiteljici. Pogovorne ure bodo potekale tudi v času skupnih popoldanskih aktivnosti s starši.  Po potrebi izvedemo individualne pogovore s starši ali starše napotimo k zunanjim strokovnjakom.

DRUGO SODELOVANJE S STRAŠI

Starši se vključujejo v VIZ delo v okviru raznih delavnic, predstavitev poklicev, obiskov kmetij ipd. Praznovanje rojstnih dni otrok pripravijo vzgojiteljice, starši v vrtec ne prinašajo ničesar.

Načrtovana so naslednja srečanja:

 

12.–14. 9. 2023 Roditeljski sestanki po oddelkih

2.–6. 10. 2023 Mreža gozdnih vrtcev: druženje s starši (vsi oddelki) + pogovorne ure

6. 11. 2023 Pogovorne ure

20. –23. 11. 2023 Novoletna delavnica (vsi oddelki)

1. 12. 2023 Božični sejem

4. 12. 2023 Pogovorne ure

8.-10. 1. 2024 Pogovorna ura s starši bodočih prvošolcev (Zvezdice)

8. 1. 2024 Pogovorne ure

januar 2024 Predavanje z delavnico za starše

5. 2. 2024 Pogovorne ure

4. 3. 2024 Pogovorne ure

Marec 2024 Folklorna revija

1. 4. 2024 Pogovorne ure

6. 5. 2024 Pogovorne ure

15. 5. 2024 Simbioza giba (druženje s starimi starši) (vsi oddelki)

28. 5. 2024 Zaključno druženje Mini maturanti

18.-20. 6. 2024 Zaključno druženje s starši (vsi oddelki)

3. 6. 2024 Pogovorne ure

 

Datumi pogovornih ur se lahko zamaknejo za kak dan v primeru bolezni ali drugih nepredvidenih situacij.