CENE VRTCA

Cene programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica veljajo od 1. 1. 2024 in znašajo:

– prvo starostno obdobje (Mehurčki, Mavrice): 594,18 €;

– drugo starostno obdobje (Sončki, Lunice, Zvezdice): 420,20 €.

Pri dnevni odsotnosti se odbijejo stroški živil v višini 1,39 € (zajtrk: 0,35 €, malica: 0,24 €, kosilo: 0,80 €) glede na višino plačnega razreda.

POČITNIŠKA REZERVACIJA

Plačilo vrtca v počitniškem času v primeru odsotnosti otroka ureja 4. člen Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 55, dne 4. 6. 2008):

»Starši otrok, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30 % plačila določenega z odločbo.«

Obrazec Počitniska rezervacija

V kolikor otroka iz vrtca izpišete (predvsem starši šolskih novincev), je potrebno glede na Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca izpis opraviti 30 dni pred izpisom na obrazcu Izpis iz vrtca.

Obrazec Izjava o izpisu otroka

ODSOTNOST OTROKA ZARADI DALJŠE BOLEZNI/POŠKODBE

Starši lahko za najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni na leto na Občini Slovenska Bistrica uveljavljate oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni/poškodbe.

Izpolnjen obrazec skupaj z zdravniškim potrdilom posredujete na Občino Slovenska Bistrica.

Obrazec Vloga za oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni