Jutranji sprejem otrok

– Otroka sprejme ena izmed strokovnih delavk.

– Sprva so vsi otroci združeni v oddelku Mehurčkov.

– Od 7.00 dalje otroci Lunic, Mavric in Zvezdic odidejo v svoj oddelek.

– Sončki gredo v svoj oddelek ob 7.15.

Vzgojno-izobraževalno delo

Vsak dan vzgojiteljice pripravijo dejavnosti iz različnih področij (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika), kjer je otrokom omogočeno ustvarjanje, raziskovanje, preizkušanje, sproščanje domišljije, zadovoljevanje želja, potreb in interesov. Dejavnosti potekajo v vrtcu kot tudi zunaj njega.

 

Prehranjevanje otrok

Otrokom zagotavljamo tri obroke hrane: zajtrk, malico in kosilo.

· zajtrk od 8.00 do 8.30 (vsi),

· dejavnosti v igralnici ali na prostem (otroci bodo imeli v tem času na voljo sadje, ki ga bodo po želji vzeli),

· kosilo ob 11.15 (Mehurčki in Mavrice) ali ob 11.30 (ostale skupine),

· počitek,

· popoldanska malica med 13.30 in 14.00 (odvisno od prebujanja otrok v posamezni skupini),

· v igralnicah imajo otroci vedno na voljo čaj ali vodo ter sadje.

· otrokom, ki ostajajo v vrtcu dalj časa, v popoldanskem času ponudimo še sadje in kruh.

· vse obroke pripravlja šolska kuhinja.

 

Počitek

– V oddelkih Mehurčkov, Mavric se pričnejo pripravljati na počitek ob 11.45, v oddelkih Zvezdic, Sončkov in Lunic pa glede na potrebe otrok, predvidoma ob 12.00.

– Za otroke, ki počitka ne potrebujejo, v tem času potekajo umirjene dejavnosti.

 

Združevanje otrok ob koncu dneva

– Otroci oddelka Lunic odidejo v igralnico Zvezdic ob 14.45, otroci oddelka Mavrice pa odidejo ob 15.00 v igralnico Mehurčkov.

– Otroci oddelka Sončki odidejo v igralnico Mehurčkov ob 14.45.

– Vsi otroci se ob 15.15 združijo v igralnici Mehurčkov.

 

Odpiralni čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure. V kolikor starši potrebujejo varstvo dlje časa, se otroci vrtca priključijo učencem v podaljšanem bivanju.