Otroke sprejemamo na podlagi vloge za vpis, ki jo starši dobijo v svetovalni službi ali na spletni strani vrtca.

Vpis predšolskih otrok v program vrtca za šolsko leto 2024/2025
bo potekal predvidoma od 15. 3. do 15. 4. 2024.

Obrazec vloga za vpis otroka v vrtec Word

Obrazec vloga za vpis otroka v vrtec Pdf

Prijave sprejemamo na naslov:

– OŠ Gustava Šiliha Laporje, Vrtec Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje

– po elektronski pošti sasa.krajnc-bek@os-laporje.si

Izpolnjeno vlogo lahko oddate tudi v vrtcu pri vzgojiteljici.

Dodatne informacije: sasa.krajnc-bek@os-laporje.si, 02 829 58 58.

O sprejemu otroka v vrtec bodo starši pisno obveščeni v mesecu maju.
V primeru prostih mest, bo vrtec vpisoval otroke tudi med šolskim letom.
    Vabljeni k vpisu.


V kolikor bo vlog več kot prostih mest v vrtcu, bo vloge obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec. V tem primeru se uporablja Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS št. 51/2009). Starši bodo pisno obveščeni o sklepu komisije. Komisija je imenovana za štiri leta. Od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026 komisijo sestavljajo: Zlatka Mlakar (predstavnica ustanovitelja), Saša Krajnc Bek (predstavnica vrtca), Tjaša Korošec (predstavnica staršev).

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS št. 51/2009).

Obrazec – vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Uvajanje otroka v vrtec

V prvi polovici meseca junija potekajo dnevi odprtih vrat, katerih namen je seznanitev novincev in njihovih staršev z vrtcem kot institucijo, s prostori in osebjem vrtca ter načinom in potekom dela v vrtcu. V času dnevov odprtih vrat starši novincev še ne puščajo v vrtcu. 

Uvajanje otroka v vrtec je zaželeno, ni pa obvezno, saj vsi starši nimajo te možnosti. Možnih je več oblik uvajanja kot npr. starši pripeljejo otroka v vrtec za krajši čas, po potrebi starši ostanejo nekaj časa z otrokom skupaj v skupini. O najustreznejši obliki uvajanja otroka v vrtec se starši pogovorijo z vzgojiteljico.

 

Število prosih mest za otroke tekom leta je objavljeno na spletni strani MIZŠ.

Več informacij o vpisu dobite v svetovalni službi (Saša Krajnc Bek): sasa.krajnc-bek@os-laporje.si, 02 829 58 58.