DNEVNI UTRIP VRTCA

Jutranji sprejem otrok:

 • Otroka sprejme ena izmed strokovnih delavk.
 • Sprva so vsi otroci združeni v oddelku Mehurčkov.
 • Od 7.00 dalje otroci Lunic, Mavric in Zvezdic odidejo v svoje igralnice.
 • Sončki gredo v svoj oddelek ob 7.15.
 • Ob ponedeljkih po zajtrku se vsi oddelki srečajo v Štorkljini dvorani na skupnem jutranjem pozdravu.

Vzgojno-izobraževalno delo:

Vsak dan vzgojiteljice pripravijo dejavnosti iz različnih področij (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika), kjer je otrokom omogočeno ustvarjanje, raziskovanje, preizkušanje, sproščanje domišljije, zadovoljevanje želja, potreb in interesov. Dejavnosti potekajo v vrtcu kot tudi zunaj njega.

 Prehranjevanje otrok:

Otrokom zagotavljamo tri obroke hrane: zajtrk, malico in kosilo.

 • Zajtrk je ob 8.00 do 8.30 (vsi oddelki).
 • Malico imajo otroci predvidoma ob 10.15.
 • Mehurčki in Mavrice imajo kosilo ob 11.15, Zvezdice, Sončki in Lunice pa ob 11.30.
 • Popoldanska malica je med 13.30 in 14.00 (odvisno od prebujanja otrok).
 • Otrokom, ki ostajajo v vrtcu dalj časa, v popoldanskem času ponudimo še sadje in kruh.
 • V igralnicah imajo otroci vedno na voljo čaj ali vodo ter sadje.
 • Vse obroke pripravlja šolska kuhinja.

 Počitek:

 • V oddelkih Mehurčkov in Mavric se pričnejo pripravljati na počitek ob 11.45, v oddelkih Zvezdic, Sončkov in Lunic pa glede na potrebe otrok, predvidoma ob 12.00.
 • Za otroke, ki počitka ne potrebujejo, v tem času potekajo umirjene dejavnosti.

 Združevanje otrok ob koncu dneva:

 • Otroci oddelka Lunic odidejo v oddelek Zvezdic ob 14.45.
 • Otroci oddelka Mavric odidejo v igralnico Mehurčkov ob 14.45.
 • Otroci oddelka Sončki odidejo v igralnico Mehurčkov ob 14.45.
 • Vsi otroci se ob 15.15 združijo v igralnici Mehurčkov.

Razporeditev je okvirna in se tekom leta lahko spremeni.