DNEVNI UTRIP VRTCA

Jutranji sprejem otrok:

 • Otroka sprejme ena izmed strokovnih delavk.
 • Sprva so vsi otroci združeni v oddelku Mehurčkov.
 • Od 7.00 dalje otroci Lunic, Mavric in Zvezdic odidejo v oddelek Zvezdic.
 • Sončki gredo v svoj oddelek ob 7.00.
 • Ob 7.15 gredo otroci Lunic, ob 7.30 pa otroci Mavric v svoj oddelek.
 • Ob ponedeljkih po zajtrku se skupine 2. starostnega obdobja srečajo v Štorkljini dvorani na skupnem jutranjem krogu.

Vzgojno-izobraževalno delo:

Vsak dan vzgojiteljice pripravijo dejavnosti iz različnih področij (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika), kjer je otrokom omogočeno ustvarjanje, raziskovanje, preizkušanje, sproščanje domišljije, zadovoljevanje želja, potreb in interesov. Dejavnosti potekajo v vrtcu kot tudi zunaj njega.

 Prehranjevanje otrok:

Otrokom zagotavljamo tri obroke hrane: zajtrk, malico in kosilo.

 • Zajtrk je ob 8.00.
 • Malico imajo otroci predvidoma ob 10.15.
 • Mehurčki, Oblački in Mavrice imajo kosilo ob 12.45, Zvezdice, Sončki in Lunice pa ob 13.00.
 • V igralnicah imajo otroci vedno na voljo čaj ali vodo ter sadje.
 • Vse obroke pripravlja šolska kuhinja.

 Počitek:

 • V oddelkih Mehurčkov, Oblačkov in Mehurčkov se pričnejo pripravljati na počitek ob 10.30, v oddelkih Zvezdic, Sončkov in Lunic pa glede na potrebe otrok, predvidoma ob 11.00.
 • Za otroke, ki počitka ne potrebujejo, v tem času potekajo umirjene dejavnosti.

 Združevanje otrok ob koncu dneva:

 • Otroci oddelka Oblački odidejo v oddelek Mehurčkov ob 14.30.
 • Otroci oddelka Lunic odidejo v igralnico Zvezdic ob 14.45, otroci oddelka Mavrice pa odidejo v igralnico Zvezdic ob 15.00.
 • Otroci oddelka Sončki odidejo v igralnico Mehurčkov ob 15.00.
 • Vsi otroci se ob 15.10 združijo v igralnici Mehurčkov.

Razporeditev je okvirna. Glede na potrebe staršev in priporočila NIJZ ter MIZŠ zaradi epidemije Covid-19 se lahko tekom leta spremeni.