PREDSTAVITEV VRTCA

Vrtec Laporje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke od 11 meseca starosti do vstopa v šolo. Do 2009 leta je bil enota Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, na podlagi Odloka Občine Slovenska Bistrica o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje (Ur. l. RS 41/2008) pa je postal sestavni del OŠ Gustava Šiliha Laporje.

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Odpiralni čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure. V kolikor starši potrebujejo varstvo dlje časa, se otroci vrtca priključijo učencem v podaljšanem bivanju.