ODDELKI VRTCA

Oddelki se oblikujejo v skladu z Zakonom o vrtcih in v soglasju z ustanoviteljem. Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni sestavo oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti otroku, ki je že sprejet v vrtec, prosto mesto. O spremembah vrtec obvesti starše najkasneje en teden pred začetkom šolskega leta z objavo na oglasni deski.

 V šolskem letu 2023/2024 imamo naslednje oddelke:

 

MAVRICE (heterogeni oddelek 1-3) 7.00–14.45

Vzgojiteljica Urša Baumhakl 7.00–14.30 

Pomočnica Ines Vidovič 7.15- 14.45

 

MEHURČKI (homogeni oddelek 2-3)  5.30–16.00

Vzgojiteljica Ines Erin Jakoša 7.00–14.30

Pomočnica Marinka Žumer 7.15(7.45)–14.45 (15.15) 

 

SONČKI (homogeni oddelek 3-4) 7.00–15.15

Vzgojiteljica Marija Krefl 7.00–14.30 

Pomočnica Klavdija Lepej 7.15(7.45)–14.45 (15.15)

 

LUNICE (heterogeni oddelek 4-5) 7.00–15.45

Vzgojiteljici Ana Hernet 7.00 (7.15)–14.30 (14.45)

Pomočnica Zdenka Jug 5.30 (8.15) – 13.00 (15.45) 

Spremljevalka Jana Cehtl 8.30 – 14.30 (7.30-13.30) 

 

ZVEZDICE (heterogeni oddelek 5-6) 7.15–15.45

Vzgojiteljica Jasna Ilek 7.00 (7.15)–14.30 (14.45) 

Pomočnica Katja Motaln 5.30 (8.15) – 13.00 (15.45)