VRSTE PROGRAMOV

V Vrtcu Laporje izvajamo dnevni program.

RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE

Oddelki se oblikujejo v skladu z Zakonom o vrtcih in v soglasju z ustanoviteljem. Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni sestavo oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti otroku, ki je že sprejet v vrtec, prosto mesto. O spremembah vrtec obvesti starše najkasneje en teden pred začetkom šolskega leta z objavo na oglasni deski.

V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 IMAMO 5 ODDELKOV

Glede na sestavo otrok po letnikih in glede na potrebe staršev smo v šolskem letu 2023/2024 oblikovali:

Zvezdice: Heterogeni oddelek 5–6

Lunice: Heterogeni oddelek 4-5

Mavrice: Heterogeni oddelek 1-3

Sončki: Homogeni oddelek 3-4

 Mehurčki: Homogeni oddelek 2-3

 

OBRATOVALNI ČAS VRTCA

Obratovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.00.

Glede na prisotnost otrok v vrtcu se lahko poslovni čas oddelka in delovni časi vzgojiteljic med šolskim letom spremenijo.