SEDEŽ ZAVODA

OŠ Gustava Šiliha Laporje, Vrtec Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje

Telefon: 02 829 58 50, Fax: 02 829 58 53

Internetna stran: www.os-laporje.si , e-pošta: group1.osmbgs@guest.arnes.si

 

Ravnateljica: Margareta Voglar, spec. manag., prof. 02 829 58 54 greta.voglar@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice za vrtec, svetovalna služba, vodja zdrav. higienskega režima: Saša Krajnc Bek, prof. ped in soc. 02 829 58 58 sasa.krajnc-bek@os-laporje.si

Vodja prehrane: Natalija Koprivnik, prof. 02 829 58 56 natalija.koprivnik@os-laporje.si

 

ODDELEK MEHURČKI                                 

Vzgojiteljica: Ines Erin Jakoša, dipl. vzg.      ines.erin-jakosa@os-laporje.si

Pomočnica: Marinka Žumer                        marinka.zumer@os-laporje.si

 

ODDELEK MAVRICE

Vzgojiteljica: Urša Baumhakl, dipl. vzg.                              ursa.baumhakl@os-laporje.si

Pomočnica: Ines Vidovič, dipl.vzg.                                      ines.vidovic@os-laporje.si 

 

ODDELEK SONČKI

Vzgojiteljici: Marija Krefl, dipl. vzg.                                        marija.krefl@os-laporje.si  

Pomočnica: Klavdija Lepej                                                     klavdija.lepej@os-laporje.si

 

ODDELEK LUNICE

Vzgojiteljica: Ana Hernet, dipl. vzg.                                        ana.hernet@os-laporje              

Pomočnica: Zdenka Jug                                                           zdenka.jug@os-laporje.si

Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami                        jana.cehtl@os-laporje.si

 

ODDELEK ZVEZDICE

Vzgojiteljica: Jasna Ilek, dipl. vzg.                                           jasna.ilek@os-laporje.si

Pomočnica: Katja Motaln                                                       katja.motaln@os-laporje.si

 

Izvajalki DSP:

Saša Krajnc Bek, prof. ped in soc.                                             sasa.krajnc-bek@os- laporje.si

Lea Štante, prof. ped in zgo.                                                      lea.stante@os-laporje.si

Poslovna sekretarka: Sabina Lovrenčič 02 829 58 50              tajnistvo@o-laporje.mb.mss.edus.si

Računovodkinja: Karin Onič Bezjak 02 829 58 67                    rac-taj.osmbgs@guest.arnes.si

Kuharici: Vilma Ajd, Nataša Košič 02 829 58 52

Kuhinjske pomočnice: Sonja Šmigoc, Ana Šela, Yulia Sasda Fitria Tajnikar

Čistilka: Ana Šela/Suzana Ingolič

Hišnik: Franc Pahič

 

Kontaktne številke oddelkov:

Mehurčki, Sončki: 02 829 58 65

Lunice, Zvezdice, Mavrice: 02 829 58 66