SEDEŽ ZAVODA

OŠ Gustava Šiliha Laporje, Vrtec Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje

Telefon: 02 829 58 50, Fax: 02 829 58 53

Internetna stran: www.os-laporje.si , e-pošta: group1.osmbgs@guest.arnes.si

 

Ravnateljica: Natalija Koprivnik., prof.,  02 829 58 54 natalija.koprivnik@os-laporje.si

Pomočnica ravnateljice za vrtec, svetovalna služba, vodja zdrav. higienskega režima: Saša Krajnc Bek, prof. ped in soc.,  02 829 58 58, sasa.krajnc-bek@os-laporje.si

Vodja prehrane: Petra Štibler, prof., 02 829 58 56 petra.stibler@os-laporje.si

 

ODDELEK MEHURČKI                                 

Vzgojiteljica: Ines Erin Jakoša, dipl. vzg.                            ines.erin-jakosa@os-laporje.si

Pomočnica: Marinka Žumer                                              marinka.zumer@os-laporje.si

 

ODDELEK MAVRICE

Vzgojiteljica: Urša Baumhakl, dipl. vzg.                              ursa.baumhakl@os-laporje.si

Pomočnica: Jana Cehtl, dipl.vzg.                                         jana.cehtl@os-laporje.si 

 

ODDELEK SONČKI

Vzgojiteljici: Marija Krefl, dipl. vzg.                                        marija.krefl@os-laporje.si  

Pomočnica: Klavdija Lepej                                                     klavdija.lepej@os-laporje.si

 

ODDELEK LUNICE

Vzgojiteljica: Ana Hernet, dipl. vzg.                                        ana.hernet@os-laporje              

Pomočnica: Zdenka Jug                                                           zdenka.jug@os-laporje.si

Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami: Simona Šafar                    

 

ODDELEK ZVEZDICE

Vzgojiteljica: Jasna Ilek, dipl. vzg.                                           jasna.ilek@os-laporje.si

Pomočnica: Katja Motaln                                                       katja.motaln@os-laporje.si

 

Izvajalke DSP:

Saša Krajnc Bek, prof. ped in soc.                                             sasa.krajnc-bek@os- laporje.si

Lea Štante, prof. ped in zgo.                                                      lea.stante@os-laporje.si

Nina Flis, prof. spec. in reh. ped.                                                nina.flis@os-laporje.si

Poslovna sekretarka: Sabina Lovrenčič 02 829 58 50              tajnistvo@os-laporje.si

Računovodkinja: Karin Onič Bezjak 02 829 58 67                    rac-taj.osmbgs@guest.arnes.si

Kuharici: Vilma Ajd, Nataša Košič 02 829 58 52

Kuhinjske pomočnice: Sonja Šmigoc, Ana Šela, Yulia Sasda Fitria Tajnikar

Čistilka: Ana Šela/Kristina Sagadin

Hišnik: Franc Pahič

 

Kontaktne številke oddelkov:

Mehurčki, Sončki: 02 829 58 65

Lunice, Zvezdice, Mavrice: 02 829 58 66